Bất động sản

Sàn giao dịch bất động sản Kim Phát

I)ối với địa phương đã có sàn giao dịch bất động sản Kim Phát những trường hợp chuyển nhượng từ ngày Nghị 1 8H 2009 NĐ-CP có hiệu lực thi hành (10-12-2009), il vổ giấy tờ chứng minh việc nhận chuyển nhượng C lluíc hiện tại sàn giao dịch bất động sản. Kill nộp bản sao các giấy tờ quy định các điểm a, d, _ g nồu trên, người nộp hồ sơ phải xuất trình bản gốc tiếp nhận[…]

Điều kiện làm chủ đầu tư dự án Novaland

Điều kiện để làm chủ đầu tư dự án Novaland khu đô thị mới, dự án nhà ở? rilttO quy định tại Điều 8 Luật kinh doanh bất động »I klioiín 1 Điều 3, Điều 5 Nghị định 153 2007 NĐ-CP; ụ INghị định 90 2006 NĐ-CP; mục 2 phần I Thông ỊH ‘,!001 với doanh nghiệp đang hoạt động kinh doanh thì thời hạn xác định vốn thực có của chủ đầu tư u đến năm trước liền kề[…]

Bất động sản Kim Phát: Tư vấn mua đất xây nhà

Trên đây là một sô điểm đại cương tốt xấu về mật rong thủy bất động sản Kim Phát cần lưu ý khi chọn một lô đất nào đó làm vườn nhà đê xây cất. Những điểm vừa nêu trên nếu xét Vi mặt khoa học tự nhiên và thựi đời sông thì hoàn toàn phù hợp. Từ đó ta mới thấy rõ Phong thủy là một môn có tính cách khoa học đại chúng. Ngoài ra Phong thúy còn[…]

Mua đất xây nhà bất động sản Kim Phát

Như thế rõ ràng cổ nhân từ 3000 năm trước đã biết có sự tác động của môi trường lên đời sông của mọi sinh vật nhất là con người, sự hiểu biết ấy rất sớm, không chờ tới ngày nay khoa học mới hình thành ra môn Sinh học và tự cho là rất mới mẻ. Tổng quát lý thuyết cơ bản về đất vườn nhà: Theo bất động sản Kim Phát, Đất vườn nhà muốn hợp Phong thủy[…]

Xét duyệt dự án Novaland

Nhà đầu tư nước ngoài được cấp Giấy chứng nhận đầu tư với thời hạn thực hiện dự án là năm mươi (50) năm thì có thể thuê đất với thời hạn bảy mươi (70) năm hay không? Theo quy định tại Khoản 3 Điều 67 Luật đất đai năm 2003, thời hạn thuê đất của tổ chức kinh tế căn cứ vào dự án Novaland đầu tư đã được cơ quan có thẩm quyền xét duyệt và không quá[…]

Địa ốc Kim Phát: lưu ý khi chọn mua đất xây nhà.

Theo địa ốc Kim Phát, đặc trưng của hai loại đât này như sau: Đất cát có 3 đặc điếm: 1. Dễ khô ráo. 2. Dễ bị gió thổi đi chuyển nên thấy ngay bụi bốc lên. 3. Phản ứin mạnh mẽ khí trời lạnh hay âm. Đất sét có 3 đặc điểm ngược lại đất cát: 1. Vì ngậm nước nên không khò ráo. 2. Không thổi bụi. 3. Dung lượnn nhiệt rất ít nên bị ảnh hưởng khí[…]

Thi công dự án Harbor City

Đối với trường hợp chuyển nhượng dự án cố dụng dụng đất: Căn cứ Điều Điều 101 Nghị định 181 2004 NĐ-CI (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 17 2006 NĐ-CP), Điều 24 Nghị định 84 2007 NĐ-CP, Điều 7 Nghị định 153 2007 NĐ-CP: – Đất trong dự án chuyển nhượng pháp luật khonn quy định khắt khe như đối với trường hợp chuyển nhượnn quyền sử dụng đất: + Trường hợp dự án được chuyển[…]

Căn hộ dự án Harbor City

Đất đang cho thuê, góp vốn bằng quyền sử dụng Mi không hình thành pháp nhân mới mà thuộc trường thu hồi do sử dụng đất không đúng mục đích, đất không có hiệu quả; người sử dụng đất cố ý hoại đất; người sử dụng đất cố ý không thực hiện vụ đối với Nhà nước; đất trồng cây hàng năm if được sử dụng trong thời hạn mười hai tháng liền; trồng cây lâu năm kliông được sử[…]

Dự án Harbor City

Chủ đầu tư có phải lập phương bổi thường, hỗ trự và tái định cư và trực tiếp tltưởng cho người có đất bị thu hổi? Theo quy định tại Điều 30 Nghị định 69 2009 sau khi dự án đầu tư được xét duyệt hoặc chấp Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư hoặc TỔ chức phát triển quỹ đất có trách nhiệm lập và trình phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư[…]

Căn hộ dự án The Sun Avenue

Thủ tục đế tiến hành thu hổi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng? Theo quy định tại Điều 28, 29, 30, 31 Nghị định 69 2009 NĐ-CP thì trình tự thủ tục thu hồi đất, giải phóng mặt bằng được quy định như sau: Bước 1: Giới thiệu địa điểm và thông báo thu hồi đất Chủ đầu tư hoặc cơ quan được giao nhiệm vụ chuẩn bị dự án đầu tư nộp hồ sơ tại cơ quan tiếp[…]

Vị trí dự án The sun Avenue

Trường hợp nào nhà đầu tư được tự thỏa thuận với người có đất để thực hiện kfi lim tục bổi thường giải phóng mặt bằng? Quy định tại khoản 2 Điều 40 Luật đất đai, Điều 36 Nghị định 181 2008 NĐ-CP, Điều 40 định 84 2007 NĐ-CP, nhà đầu tư được phép tự với người có đất để thực hiện các thủ tục nhận chuyển quyền sử dụng đất thay cho thủ tục bồi thường giải phóng mặt[…]

Dự án bất động sản Kim Phát

Trường hợp nào phải thực hiện thủ tục xin chủ trương châp thuận địa điểm/cho phép đầu tư khi thực hiện thủ tục xin giao đât/chn thuê đất để thực hiện các dự án bất động sản Kim Phát? Khi thực hiện thủ tục xin giao đất/cho thuê dất (V thực hiện các dự án bất động sản thì nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục xin chủ trương chấp thuận địa điểm/ cho phép đầu tư trong các[…]

Giấy tờ chứng nhận quyền sử dụng đất

I (Jifiy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng cho quyền sử lim linặc tài sản gắn liền với đất; giấy tờ giao nhà lultln gắn liền với đất; I (llíly tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua

Đối tượng được cấp quyền sử dụng đất

Đối tượng nào được cáp < chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu ở và tài sản khác gắn liền với đất? Theo quy định tại Điều 49, 50, 51 Luật điil

Bất động sản Kim Phát: diện tích căn hộ được tính như thế nào?

Diện tích của căn hộ bất động sản Kim Phát được tính như thế nào? Theo quy định tại Điều 2 Thông tư 01 200.I ’I thì diện tích của căn hộ chung cư được ghi theo ill sàn căn hộ, bao gồm cả diện tích ban công, lô ’.m hộ đó (nếu có). Trong đó, diện tích sàn đượ< till Il.ihh thông thủy của căn hộ hoặc tính theo kích linh lừ tim tường chung và tim tường bao[…]

Bất động sản Kim Phát: Kinh phí bảo trì nhà chung cư

I’rường hợp kinh phí thu được để bảo trì phần sở ỊỊi cluing không đủ thì huy động từ đóng góp của các Il II hữu tương ứng với phần diện tích sở hữu riêng của l ( chủ sở hữu trong nhà chung cư. I Việc bất động sản Kim Phát sử dụng kinh phí bảo trì nhà chung CƯ: Kinh phí bảo trì dùng để phục vụ cho công tác ệ lit t heo quy định của Quy[…]

Hạ tầng căn hộ Madison

Không gian và hệ thống kết cấu chịu lực, trang ( ky thuật dùng chung trong nhà chung cư căn hộ Madison, gồm Ịlltl, cột, tường chịu lực, tường bao ngôi nhà, tường I < 111.1 các căn hộ, sàn, mái, sân thượng, hành lang, Ịlhnnr. bộ, thang máy, đường thoát hiểm, lồng xả rác, uV lliuật, nơi dể xe, hệ thống cấp điện, nước, ga, Mil tin 1 iên lạc, phát thanh, truyền hình, thoát nước, f liol, thu[…]

Thời hạn bảo hành chung cư, căn hộ Madison

Nhà chung cư căn hộ Madison được bảo li trong 36 tháng là đúng hay sai? Theo quy định tại khoản 4 Điều 74 Luật n thì thời hạn bảo hành nhà chung cư không phải ch tháng mà tùy thuộc vào từng loại nhà chung cư. LUM! định thời hạn bảo hành như sau: 1. Không ít hơn sáu mươi (60) tháng đối vrtl chung cư từ chín tầng trở lên; 2. Không ít hơn ba mươi sáu (36)[…]

Bất động sản Kim Phát: thủ tục quản trị nhà chung cư

Trình tự, thủ tục bất động sản Kim Phát quản trị nhà chung cứ? Theo quy định tại khoản 1 Điều 71 Luật nhà ti k 4 Điều 12 Quyết định 08 2008 QĐ-BXD thì việc thỉu Ban quản trị nhà chung cư được quy định như sau; 1. Trong thời hạn không quá mười hai thán«, ngày nhà chung cư được đưa vào khai thác, sử clu11 dầu tư có trách nhiệm chủ trì tổ chức Hội nghị C!rt[…]

Quy định về trường hợp bồi thường chậm

Trường hỢp thực hiện bồi thường chậm được quy định như thế nào? Theo quy định tại khoản 2, Điều 9 Nghị địnli 197 2004 NĐ-CP, trường hợp thực hiện bồi thường chậm được quy định như sau: 1. Bồi thường chậm do cơ quan, tổ chức có trácli nhiệm bồi thường gây ra mà giá đất tại thời điểm bối thường do Úy ban nhân dân cấp tỉnh công bố cao hơn giit đất tại thời điểm có quyết[…]

Yêu cầu bồi thường khi bị thu hồi đất

Người bị thu hồi đất để thực hiện có quyền yêu cầu bồi thường bằng đất hoặc tiền không? Về nguyên tắc bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu, Điều 14 Nghị định 69 2009 NĐ-CP quy định: Nhà nước thu hồi đất của người đang sử dụng vào nào thì dược bồi thường bằng việc giao đất cùng mục đích sử dụng, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng giá trị quyền sử[…]

Bất động sản Kim Phát: giá đất bồi thường khi bị thu hồi đất

Giá dất bổi thường được xác định ệllní thế nào khi Nhà nước thu hồi đất? Nhà đầu tư, bất động sản Kim Phát quyền thỏa thuận với người có đất bị thu Ml vổ giá không? Theo quy định tại Điều 9 Nghị định 197 2004 , Điều 11 Nghị định 69 2009 NĐ-CP: Giá đất để llkhli hoi thường là giá đất theo mục đích đang sử dụng tại lllrtl ili em có quyết định thu hồi đất[…]

Bất động sản Kim Phát: yêu cầu bồi thường khi bị thu hồi đất

Người bị thu hồi đất để thực hiện có quyền yêu cầu bồi thường bằng đất hoặc Miiịí tiền không? Về nguyên tắc bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu Mi il.it, Điều 14 Nghị định 69 2009 NĐ-CP quy định: Nhà nước thu hồi đất của người đang sử dụng vào lúc nào thì dược bồi thường bằng việc giao đất ầl ró cùng mục đích sử dụng, nếu không có đất để bồi thì được bồi thường[…]

Bất động sản Kim Phát: chính sách bồi thường khi thu hồi đất

Trường hợp không được bổi hi(t vồ đất thì có được bồi thường tài sản trên pháp lí? Có được hưởng các chính sách hỗ trợ Nltii nước? Theo quy định tại khoản 2; 3 Điều 43 Luật đất đai llirì nước thu hồi đất người bị thu hồi đất sẽ được tài sản trên đất ngay cả khi không được bồi thường. Trừ các trường hợp cụ thể quy định dưới kliõng được bồi thường về tài sản, bất[…]

Bất động sản Kim Phát: trường hợp nào được bồi thường khi giải phóng mặt bằng

Bất động sản Kim Phát: Trường hợp nào nhà đầu tư được » tự (.hỏa thuận với người có đất để thực hiện kfi lim tục bổi thường giải phóng mặt bằng? Tlii‘0 quy định tại khoản 2 Điều 40 Luật đất đai, I li Diều 36 Nghị định 181/2008/NĐ-CP, Điều 40 JP (lịnh 84/2007/ NĐ-CP, nhà đầu tư được phép tự 11 thu.Ill với người có đất để thực hiện các thủ tục nhận chuyển quyền sử dụng đất[…]

Gia hạn quyền sử dụng đất

Khi hết thời hạn sử dụng đất, hộ gia đình, cá nhân tiếp tục sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi thủy sản, làm muối sử dụng đất nông nghiệp do nhà nước giao, cho thuê, công nhận quyền sử dụng, tặng quyền sử dụng được tiếp tục sử dụng đất sử dụng đất là 20 năm nếu được giao đất và him 20 năm nếu được thuê đất đối với đất trồng, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm[…]

Quyền xây dựng công trình dưới lòng đất

Chỉ có ủy ban nhân dân cấp tỉnh t hàm quyền cho phép sử dụng đất xây dựng li lull dưới lòng đất (công trình ngầm)? • < uy định tại khoản 1 Điều 37 Nghị định NI) (’P, Uy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định •hức, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước Ui t hức, cá nhân nước ngoài sử dụng đất xây dựng lull ngầm đế sản xuất, kinh doanh phù hợp với Il[…]

Quyền sử dụng đất của các dự án đầu tư kinh doanh nhà ở

Đối với các khu vực khác, việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các dự án đầu tư kinh doanh nhà ở được hiện như quy định trên, trường hợp có dự án đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng khu dân cư thì chủ đầu tư hoàn thành đúng với nội dung dự án đã dược xét duyệt. thì mới được chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn vitl hạ tầng đó cho tổ chức kinh tế,[…]

Thời điểm thực hiện quyền sử dụng đất

Thời điểm hộ gia đình, cá nhân được thực hiện quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, thừa kế, quyền sử dụng đất, thế chấp, bảo lãnh, góp vốn quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đối với đất nông nghiệp do Nhà nước giao không sử dụng đất được xác định từ khi quyết định giao hiệu lực thi hành. Thời điểm người sử dụng đất được thực hiện các chuyển nhượng, cho thuê, thừa[…]

Thời điếm người sử dụng đất được thực hiện các quyền của người sử dụng đất?

Theo quy định tại Điều 98 Nghị định 181 20(1 NĐ-CP, thời điểm người sử dụng đất được thực hiện crt quyền của người sử dụng đất như sau: 1Thời điểm người sử dụng đất được thực hiện crt quyền chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa k tặng cho quyền sử dụng đất, thế chấp, bảo lãnh, góp võ bằng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật, đất đai đối với đất do Nhà nước[…]

Quy định về quyền sử dụng đất

Quyền của người sử dụng trong trường hợp được Nhà nước cho thuê tlal, tiền thuê đất một lần cho cả thời hạn thuê vrt tiền thuê đất hàng năm khác nhau như thô Căn cứ Điều 111, 114, Điều 119 Luật đát 1 Điều 22,27 và Điều 32 Nghị định 84 2007 NĐ-CI,1 IX Thông tư 06 2007 TT-BTNMT, người sử dụng dnl trả tiền thuê hàng năm và trả tiền thuê đất một hạn thuê chỉ có những[…]

Thời điếm thực hiện quyền của người sử dụng đất?

Theo quy định tại Điều 98 Nghị định 181 20(1 NĐ-CP, thời điểm người sử dụng đất được thực hiện crt quyền của người sử dụng đất như sau: 1. Thời điểm người sử dụng đất được thực hiện crt quyền chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa k tặng cho quyền sử dụng đất, thế chấp, bảo lãnh, góp võ bằng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật, đất đai đối với đất do Nhà[…]

Hộ gia đình cá nhân được góp vốn bằng quyền sử dụng đất với đối tượng nào để hợp tác kinh doanh?

Người sử dụng đất nônu nghiệp nằm trong dự án kinh doanh nhà ở có được góp vốn bằng đất nông nghiệp để hợp táo kỉnh doanh với doanh nghiệp xây dựng kỉnh doanh nhà ở không? Theo khoản 8 Điều 113 Luật đất đai, hộ gia đình, cá nhân được góp vốn bằng quyền sử dụng đất đối VUI tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định nf ở nước ngoài đầu tư tại Việt Nam[…]

Điều kiện nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất dự án Avenue

Điều kiện nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư sản xuất, kỉnh doanh phi nông nghiệp? Theo quy định tại Điều 100 Nghị định 181 2004 NĐ-CP, tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư, phương án sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp khi có các điều kiện sau: Mục đích sử[…]