Bất động sản

Sàn giao dịch bất động sản Kim Phát

I)ối với địa phương đã có sàn giao dịch bất động sản Kim Phát những trường hợp chuyển nhượng từ ngày Nghị 1 8H 2009 NĐ-CP có hiệu lực thi hành (10-12-2009), il vổ giấy tờ chứng minh việc nhận chuyển nhượng C lluíc hiện tại sàn giao dịch bất động sản. Kill nộp bản sao các giấy tờ quy định các điểm a, d, _ g nồu trên, người nộp hồ sơ phải xuất trình bản gốc tiếp nhận[…]

Điều kiện làm chủ đầu tư dự án Novaland

Điều kiện để làm chủ đầu tư dự án Novaland khu đô thị mới, dự án nhà ở? rilttO quy định tại Điều 8 Luật kinh doanh bất động »I klioiín 1 Điều 3, Điều 5 Nghị định 153 2007 NĐ-CP; ụ INghị định 90 2006 NĐ-CP; mục 2 phần I Thông ỊH ‘,!001 với doanh nghiệp đang hoạt động kinh doanh thì thời hạn xác định vốn thực có của chủ đầu tư u đến năm trước liền kề[…]

Mua đất xây nhà bất động sản Kim Phát

Như thế rõ ràng cổ nhân từ 3000 năm trước đã biết có sự tác động của môi trường lên đời sông của mọi sinh vật nhất là con người, sự hiểu biết ấy rất sớm, không chờ tới ngày nay khoa học mới hình thành ra môn Sinh học và tự cho là rất mới mẻ. Tổng quát lý thuyết cơ bản về đất vườn nhà: Theo bất động sản Kim Phát, Đất vườn nhà muốn hợp Phong thủy[…]

Bất động sản Kim Phát: Tư vấn mua đất xây nhà

Trên đây là một sô điểm đại cương tốt xấu về mật rong thủy bất động sản Kim Phát cần lưu ý khi chọn một lô đất nào đó làm vườn nhà đê xây cất. Những điểm vừa nêu trên nếu xét Vi mặt khoa học tự nhiên và thựi đời sông thì hoàn toàn phù hợp. Từ đó ta mới thấy rõ Phong thủy là một môn có tính cách khoa học đại chúng. Ngoài ra Phong thúy còn[…]

Địa ốc Kim Phát: lưu ý khi chọn mua đất xây nhà.

Theo địa ốc Kim Phát, đặc trưng của hai loại đât này như sau: Đất cát có 3 đặc điếm: 1. Dễ khô ráo. 2. Dễ bị gió thổi đi chuyển nên thấy ngay bụi bốc lên. 3. Phản ứin mạnh mẽ khí trời lạnh hay âm. Đất sét có 3 đặc điểm ngược lại đất cát: 1. Vì ngậm nước nên không khò ráo. 2. Không thổi bụi. 3. Dung lượnn nhiệt rất ít nên bị ảnh hưởng khí[…]

Xét duyệt dự án Novaland

Nhà đầu tư nước ngoài được cấp Giấy chứng nhận đầu tư với thời hạn thực hiện dự án là năm mươi (50) năm thì có thể thuê đất với thời hạn bảy mươi (70) năm hay không? Theo quy định tại Khoản 3 Điều 67 Luật đất đai năm 2003, thời hạn thuê đất của tổ chức kinh tế căn cứ vào dự án Novaland đầu tư đã được cơ quan có thẩm quyền xét duyệt và không quá[…]

Căn hộ dự án Harbor City

Đất đang cho thuê, góp vốn bằng quyền sử dụng Mi không hình thành pháp nhân mới mà thuộc trường thu hồi do sử dụng đất không đúng mục đích, đất không có hiệu quả; người sử dụng đất cố ý hoại đất; người sử dụng đất cố ý không thực hiện vụ đối với Nhà nước; đất trồng cây hàng năm if được sử dụng trong thời hạn mười hai tháng liền; trồng cây lâu năm kliông được sử[…]

Thi công dự án Harbor City

Đối với trường hợp chuyển nhượng dự án cố dụng dụng đất: Căn cứ Điều Điều 101 Nghị định 181 2004 NĐ-CI (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 17 2006 NĐ-CP), Điều 24 Nghị định 84 2007 NĐ-CP, Điều 7 Nghị định 153 2007 NĐ-CP: – Đất trong dự án chuyển nhượng pháp luật khonn quy định khắt khe như đối với trường hợp chuyển nhượnn quyền sử dụng đất: + Trường hợp dự án được chuyển[…]

Căn hộ dự án The Sun Avenue

Thủ tục đế tiến hành thu hổi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng? Theo quy định tại Điều 28, 29, 30, 31 Nghị định 69 2009 NĐ-CP thì trình tự thủ tục thu hồi đất, giải phóng mặt bằng được quy định như sau: Bước 1: Giới thiệu địa điểm và thông báo thu hồi đất Chủ đầu tư hoặc cơ quan được giao nhiệm vụ chuẩn bị dự án đầu tư nộp hồ sơ tại cơ quan tiếp[…]

Dự án Harbor City

Chủ đầu tư có phải lập phương bổi thường, hỗ trự và tái định cư và trực tiếp tltưởng cho người có đất bị thu hổi? Theo quy định tại Điều 30 Nghị định 69 2009 sau khi dự án đầu tư được xét duyệt hoặc chấp Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư hoặc TỔ chức phát triển quỹ đất có trách nhiệm lập và trình phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư[…]

Dự án bất động sản Kim Phát

Trường hợp nào phải thực hiện thủ tục xin chủ trương châp thuận địa điểm/cho phép đầu tư khi thực hiện thủ tục xin giao đât/chn thuê đất để thực hiện các dự án bất động sản Kim Phát? Khi thực hiện thủ tục xin giao đất/cho thuê dất (V thực hiện các dự án bất động sản thì nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục xin chủ trương chấp thuận địa điểm/ cho phép đầu tư trong các[…]

Vị trí dự án The sun Avenue

Trường hợp nào nhà đầu tư được tự thỏa thuận với người có đất để thực hiện kfi lim tục bổi thường giải phóng mặt bằng? Quy định tại khoản 2 Điều 40 Luật đất đai, Điều 36 Nghị định 181 2008 NĐ-CP, Điều 40 định 84 2007 NĐ-CP, nhà đầu tư được phép tự với người có đất để thực hiện các thủ tục nhận chuyển quyền sử dụng đất thay cho thủ tục bồi thường giải phóng mặt[…]