Bất động sản

Hạ tầng căn hộ Madison

http://hangnhapnoidia.com/top-5-loai-thuoc-giam-can-an-toan-hieu-qua-nhat-hien-nay-pc140162.html / Thiết kế nội thất nhà hàng qdc

Không gian và hệ thống kết cấu chịu lực, trang ( ky thuật dùng chung trong nhà chung cư căn hộ Madison, gồm Ịlltl, cột, tường chịu lực, tường bao ngôi nhà, tường
I < 111.1 các căn hộ, sàn, mái, sân thượng, hành lang, Ịlhnnr. bộ, thang máy, đường thoát hiểm, lồng xả rác, uV lliuật, nơi dể xe, hệ thống cấp điện, nước, ga, Mil tin 1 iên lạc, phát thanh, truyền hình, thoát nước, f liol, thu lôi, cứu hỏa và các phần khác không thuộc ill! I u ng của căn hộ nào; I llf thống hạ tầng kỹ thuật bên ngoài nhưng được IIÍH với nhà chung cư. Kinh phí bảo trì phần sỏt li chung nhà chung cư dược thu, quản lý, sử