Bất động sản

Mua đất xây nhà bất động sản Kim Phát

http://dogominhquoc.com.vn/tu-ao-go-xoan-dao-3-c-tay-am-01-1-1-1149736.html / http://ksthalian.vn/Tam-trai-van-phong-tien-dung-va-da-nang

Như thế rõ ràng cổ nhân từ 3000 năm trước đã biết có sự tác động của môi trường lên đời sông của mọi sinh vật nhất là con người, sự hiểu biết ấy rất sớm, không chờ tới ngày nay khoa học mới hình thành ra môn Sinh học và tự cho là rất mới mẻ.
Tổng quát lý thuyết cơ bản về đất vườn nhà:
Theo bất động sản Kim Phát, Đất vườn nhà muốn hợp Phong thủy cần đề ý các điều sau đây:
1) Dạng thê đất vườn nhà hình vuông hay hình chư nhật là tôt.
2) Nếu đất vườn nhà hình khuyết lệch, hình tam giádj bị nghiêng, xuôi tuột là xấu.
3) Đất vườn nhà mặt trước hẹp, mặt sau nở rộng như cái túi là tôt.
4) Đất vườn nhà trước rộng sau hẹp là dạng suy thoặl về sau.
5) Đất vườn nhà nằm cạnh nghĩa trang sẽ bị âm kill ảnh hưởng không tôt.
6) Đất vườn nhà nằm ở vị thế có núi đồi bao quanh mặt sau và hai bên là tốt.
7) Đất vườn nhà có hào sâu, hẻm vực, đất sụp lùn là tượng xấu.
8) Đất vườn nhà nếu ở vị trí phía trước mặt căn nhà có khôi đá lớn hay c£ỷ lớn án ngữ ngay trước cửa chánh thì sanh khí khó vô nhà, xấu.
9) Đất vườn nhà có chiều sâu hơn chiều rộng là toi, Tỷ lệ 6/4 là tôt.
10) Nếu trong khu vườn nhà có trụ đèn thì đó là lMi tượng của người canh gác cho căn nhà rất tôt.
11) Đất vườn nhà cải tạo từ nghĩa trang hay bãi rác (111 rất xấu, không nên xây nhà trên đó.
12) Đất vườn nhà không nên tráng hết xi-măng. Cần liưa đất ra để có âm thổ cho khu vườn.
13) Đất phía sau vườn nhà phải cao hơn đất trước sân nhà.
14) Ngay sau vườn nhà có hố sâu hẻm vực không tốt.
15) Ngay sát sau vườn nhà có đường xe lửa, free-way, công viên, các trụ điện cao thê đều không tốt.
16) Đất vườn nhà ở nơi ngõ cùng ngõ cụt, làm nhà ờ đó gia chú khó tiến phát.
17) Đất vườn nhà nằm lọt vào giữa 4 con đường là rnt xâu. Đó là biểu tượng thoát khí, người trong nhà sẽ 11 lượt rời đi.
18) Đất vườn nhà có dạng cái đuôi (hình chữ T) là IA t xâu.